parallax background

รับเสื้อและ BIB ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกีฬา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

โทร. 02 549 3629, 02 549 3683 หรือ ทางเพจ Facebook : @rmuttwalkrun

ประกาศผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล รับ BIB  “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021”
parallax background
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
สถานที่ : จุดปล่อยตัว และเส้นชัย บริเวณ หน้าหอประชุม มทร.ธัญบุรี
พิกัด : 14.035316, 100.728404
parallax background

แผนที่การเดิน-วิ่ง

Home
parallax background

รางวัลประเภทการแข่งขัน

แบบเสื้อที่ระลึก

Home
Home
Home
Home
Home
คลิกเพื่อดูตัวอย่างเสื้อ
parallax background

ถ้วยรางวัล และ เหรียญที่ระลึก


จุดจอดรถ

จุดให้บริการจอดรถ
ณ ลานจอดรถบริเวณ "ประตูหนึ่ง" อยู่ข้าง "โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

พิดกัด
  14.0322388,100.7274661
Home

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1.การรับสมัคร
รับสมัครเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565
2. สมัครด้วยตัวเองได้ที่
ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 02 549 3629, 02 549 3683 ในวันและเวลาราชการ
(เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถสมัครในระบบรับสมัครได้)
3. สมัครทาง www.run.rmutt.ac.th
(โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

กำหนดการวันจัดกิจกรรม


ณ ลานอนันต์รังสรรค์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565


– 04.50 น. เริ่มลงทะเบียน รายงานตัว
– 05.10 น. พิธีการเปิดงาน
– 05.20 น. ปล่อยตัวประเภท ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
– 05.35 น. ปล่อยตัวประเภท ครอสคันทรี มินิมาราธอน 11 กม.
– 06.00 น. ปล่อยตัวประเภท เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.
– 08.00 น. มอบรางวัล (เสร็จพิธี)

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนับสนุนโดย

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

โทรศัพท์. 0 2549 3629 , 0 2549 3683

สมัคร