parallax background

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ปัจจุบัน

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล
"45ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021"

จึงขอเลื่อนการจัดงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

โดยจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

***ทั้งนี้ ยังคงเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และจัดส่งเสื้อและ Bib ตามกำหนดการเดิม

Home
parallax background
วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ : จุดปล่อยตัว และเส้นชัย บริเวณ หน้าหอประชุม มทร.ธัญบุรี
พิกัด : 14.035316, 100.728404
parallax background

แผนที่การเดิน-วิ่ง

Home
parallax background

รางวัลประเภทการแข่งขัน

แบบเสื้อที่ระลึก

Home
Home
Home
Home
Home
คลิกเพื่อดูตัวอย่างเสื้อ
parallax background

ถ้วยรางวัล และ เหรียญที่ระลึก


จุดจอดรถ

จุดให้บริการจอดรถ
ณ ลานจอดรถบริเวณ "ประตูหนึ่ง" อยู่ข้าง "โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคลธัญบุรี"

พิดกัด
  14.0322388,100.7274661
Home

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  1.เริ่มสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
2. สมัครด้วยตัวเองได้ที่
ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 02 549 3629, 02 549 3683 ในวันและเวลาราชการ
(เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถสมัครในระบบรับสมัครได้)
3. สมัครทาง www.run.rmutt.ac.th
(โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

กำหนดการวันจัดกิจกรรม


วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564


– 14.00 – 20.00 น. รับเสื้อ และเบอร์วิ่ง ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564


– 05.00 น. เริ่มลงทะเบียน
- 05.15 น. พิธีเปิดงาน/การแสดง/นันทนาการออกกำลังกาย
– 05.30 น. ปล่อยตัวประเภท ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
– 05.45 น. ปล่อยตัวประเภท ครอสคันทรี มินิมาราธอน 11 กม.
– 06.00 น. ปล่อยตัวประเภท เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.
– 08.30 น. พิธีมอบรางวัล
– 10.00 น. เสร็จงาน

สนับสนุนโดย

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

โทรศัพท์. 0 2549 3629 , 0 2549 3683

สมัคร